สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แผนที่ มก.

Facebook Page

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

  • ฺฺBan Maekued school
    219 หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: maekued119@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด