สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued schoolจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่กิจกรรม : 2021-09-06

Responsive image

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2564 ใช้เรียน 2 รูปแบบ แบบที่ 1 on - hand สำหรับ ชั้น อนุบาล ถึง ป.3 แบบที่ 2 on-line สำหรับ ชั้น ป.4 ถึง ป.6 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค ฝากผู้ปกครองดูแลนักเรียนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ (Stay Home)


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

  • ฺฺBan Maekued school
    219 หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: maekued119@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด