สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued schoolการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้โครงการส่งเสริมการเล่น และกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม

วันที่กิจกรรม : 2021-12-11

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 นายยงยุทธ  เขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะครู นำเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม  ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มาตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการฯ  ณ เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง (สุภาพร : ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

  • ฺฺBan Maekued school
    219 หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
    โทรศัพท์:
    E-MAIL: maekued119@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด